Basisschool op 't Hwagveld
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB Meerssen
043-3642813

Passend onderwijs

Op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben wij de volgende link opgenomen. U hoeft maar op de link te klikken om automatisch te worden doorgelinkt naar de webpagina van de Rijksoverheid.De link kan u wellicht behulpzaam zijn bij het kiezen van een geschikte basisschool  voor uw kind(eren).

www.rijksoverheid.nl

Het uitgangspunt voor onze school is dat we voor al onze leerlingen. Een passend onderwijsaanbod realiseren. Daarom stellen we ons.Steeds, met u als ouder, de vraag: 

Wat heeft het kind, van u als Ouder en van ons als school, nodig om zich optimaal, naar eigen vermogen te kunnen ontwikkelen.

Hiervoor verwijzen wij u naar Het schoolondersteuningsprofiel.

U kunt ook een kijkje nemen op onderstaande link:

www.passendonderwijszuid.nl

Download   Schoolondersteuningsprofiel