Basisschool op 't Hwagveld
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB Meerssen
043-3642813

Informatie overblijven 2017-2018

Informatie overblijven 2017-2018

In deze informatiebrochures worden de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot het overblijven op BS op ‘t Hwagveld in schooljaar 2017 - 2018 toegelicht.
Vanaf begin dit kalenderjaar is de organisatie van het overblijven (ook wel TSO genoemd) op BS op ‘t Hwagveld in handen van Stichting Tussen de Middag.
Vier overblijfmomenten per week zorgt een team van overblijfkrachten, een vrijwillige overblijfcoördinator en Eline Koenen (overblijfcoördinator BS de Gansbeek)
ervoor dat het overblijven op een prettige manier verloopt.

1. Informatie overblijven
2. Inschrijfformulier HWA
3. Algemene voorwaarden STDM