Basisschool op 't Hwagveld
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB Meerssen
043-3642813

Maatregelen verkeersveiligheid

In verband met de tijdelijke locatie van basisschool Op ´t Hwagveld en peuterspeelzaal Olleke Bolleke, hebben we een aantal mogelijkheden tot verbetering geconstateerd omtrent de huidige verkeerssituatie. Deze signalen zijn besproken met de gemeente waarbij er passende maatregelen worden getroffen.

Loop/fietsroute van & naar school

Er is een hoofd loop/fietsroute naar school uitgestippeld. Op een aantal onderdelen is ‘fine tuning’ nodig.

Gedeelte Hoogveldweg

De Hoogveldweg is een éénrichtingsweg. De schoolfietsroute is echter in beide aangegeven.  Om deze reden zal  op deze locatie een onderbord worden voorzien waarbij fietsers uitgezonderd zijn van het éénrichtingsverbod.

Gedeelte Proost de Beaufortstraat

De kinderen op de fiets komen moeten zoveel mogelijk gebruik maken van de aanwezige fietspaden. Dit houdt in dat wij adviseren om via het fietspad van de Proostenhof, langs de Maastrichterweg en de Vliegveldweg naar Meerssen west te fietsen. Dit lijkt misschien om, maar is voor fietser vaak het veiligst.

We stellen verder vast dat niet iedere leerling gebruik maakt van de voorgestelde loop/fietsroute. We vragen aan u als ouder om samen met uw kind te kijken dat hij of zij gebruik maakt van de meest

veilige loop- of fietsroute.

Verkeersmaatregelen

In verband met de veiligheid nemen we de volgende extra verkeersmaatregelen:

  • BOA’s en politie worden verzocht tot het uitvoeren van plaatselijke controles.

  • De zoen en zoefzone wordt verder afgezonderd van de voetgangers. Voetgangers en fietsers zullen gebruik maken van de hoofdingang i.p.v. de zij-ingangen. De fietsenrekken zullen hiervoor verplaatst worden.

Snelheid

Voor de Proost de Beaufortstraat wordt een bewustwordingsmaatregel getroffen. Deze maatregel heeft de vorm van een smiley-matrixbord. Gemotoriseerd verkeer wordt op deze wijze geattendeerd op de gereden snelheid.

Brigadiers gezocht

Verveelt u zich ontzettend in de ochtend rond 8.10u of 15.10u?

of Bruist u van de energie die u niet kwijt komt?

of Vindt u de verkeersveiligheid van kinderen belangrijk?

en Wilt u daar uw steentje aan bijdragen?

brig2

Wij zijn op zoek naar verkeersbrigadiers. Het brigadieren wordt verzorgd door betrokken ouders of buurtbewoners. Omdat het steeds lastiger wordt om brigadiers te vinden, heeft burgemeester Mirjam Clermonts het goede voorbeeld getoond. Hopelijk volgen veel ouders of buurtbewoners haar en de huidige verkeersbrigadiers in de voetsporen.

Geef u op bij Maarten Lemmens of 043 – 364 2813

Halen en brengen met de auto: zoen & zoef zone

Op de speelplaats van de tijdelijke school is een zoen & zoef zone ingericht voor de ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen of komen halen. Om duidelijker te maken wat de in- en uitrit van deze zoen & zoefzone is, zal passende bebording worden geplaatst.

Voorts willen we u erop attenderen dat het niet bedoeling is om te parkeren op de openbare weg. Dit hindert de verkeersdoorstroming en kan onveilige situaties veroorzaken!

Kom te voet of met de fiets, niet met de auto!

De tijdelijke schoollocatie is op loop- en fietsafstand van Meerssen-West. Hier wonen de meeste kinderen. Wij vragen u nadrukkelijk zoveel mogelijk lopend of fietsend van & naar school te komen. Kom liever niet met de auto. Dat komt de onveilige situaties.

Om alles in goede banen te leiden en de veiligheid te waarborgen, hebben wij echter uw medewerking nadrukkelijk nodig!

Informatie

Voor verdere vragen over het verkeer ten behoeve van school, kunt u terecht bij Maarten Lemmens (maarten.lemmens@innovo.nl). Voor verdere vragen voor de gemeente inzake verkeer, kunt u terecht bij de Ed Moonen (ed.moonen@meerssen.nl) of Jaap Zomerplaag (jaap.zomerplaag@meerssen.nl).

Directie Basisschool op ’t Hwagveld en het Gemeentebestuur van Meerssen

Meer artikelen...

Submit to FacebookSubmit to Google Plus