Basisschool op 't Hwagveld
Proost de Beaufortstraat 45
6231 EB Meerssen
043-3642813

  • Start

Welkom bij Basisschool Op 't Hwagveld

Beste Lezer,

  

Onze school biedt kwalitatief goed onderwijs aan haar leerlingen. Wij vinden het namelijk belangrijk dat alle kinderen met plezier naar school komen. 

Naast de aandacht voor het cognitieve (=leren), besteden we daarom ook aandacht aan sociale, emotionele, motorische, creatieve en culturele vaardigheden.

Wij werken met de kinderen van nu; de wereldburger van morgen! We vinden het belangrijk dat de kinderen van nu, een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij van morgen.

Het is dan ook van groot belang dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot sociaal-emotioneel evenwichtige mensen. Daar levert onze school graag een bijdrage aan.

Dit onderstrepen wij met ons motte:

Ieders kwaliteiten stimuleren om uit te groeien tot krachtige wereldburgers..

Onze school staat open voor alle leerlingen [alle religies] die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij het schoolondersteuningsprofiel verheldert dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Wanneer u onze school beter wilt leren kennen of met het team kennis wilt maken, neem dan gerust contact op met:

Christa Somers-Schneiders

 

       christasomers

Directeur B.S. Op 't Hwagveld

 

Submit to FacebookSubmit to Google Plus